lunes, 6 de febrero de 2012

INFORMACIÓ URGENT A LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT

Ja fa temps que diuen que hi ha una crisi econòmica mundial (d’altres en diuen estafa), de la qual estan resultant perjudicats els sectors més necessitats de la població. Els governants es cansen de repetir que els sistemes bàsics per a les persones (sanitat, educació, pensions, ajudes a les persones dependents,...) no eixiran perjudicats. Però la realitat de cada dia ens demostra el contrari.
Ja fa temps també que al sector de l’educació de la Comunitat Valenciana s’han adoptat decisions que han provocat les protestes continuades del professorat, de l’alumnat i de les famílies: marginació del valencià, Educació per a la Ciutadania en anglès, introducció del xinès, eliminació de professorat per atendre l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, eliminació de places de professorat interí,...
Aquest curs escolar es va iniciar amb una gran retallada en les ajudes assistencials de menjador, que han afectat moltes famílies. La gran protesta social que es va produir, va fer que hi haguera una certa rectificació i es crearen ajudes parcials.
Des del mes d’abril de 2011, els centres educatius (públics, concertats, d’infantil i primària i de secundària) no rebem els diners que necessitem per fer front a les despeses de funcionament. A molts instituts ja no es poden pagar les factures de la llum, el telèfon, la calefacció,...; als centres concertats no es poden pagar salaris al personal de neteja, consergeria,...; als centres públics d’infantil i primària ja no es pot comprar paper ni material didàctic, no es poden pagar les despeses de fotocòpies,...
Concretament, al nostre Centre, la Conselleria d’Educació ha deixat d’enviar les quantitats que pertanyen al 3er quatrimestre de 2011 i al 1er quatrimestre de 2012 per a despeses de funcionament i les ajudes assistencials de menjador, o siga, les beques de 2011 i del que portem del 2012.
En iniciar l’any 2012, el govern valencià ha publicat un Decret que retalla greument el salari i les condicions laborals del professorat. Finalment, s’està anunciant als Centres educatius que no se substituiran totes les baixes laborals del professorat.
Com diu una mare d’alumnes en una carta al director d’un periòdic: “No hi ha dret que estalvien en el futur dels nostres fills per a pagar el passat d’una mala gestió”.
Davant de tots aquests fets, el professorat de tots els centres educatius de Vila-real ha adoptat les mesures següents:
• Exigir la retirada del Decret/Llei 1/2012.
• Exigir que es depuren responsabilitats polítiques per la mala gestió econòmica.
• Concentrar-nos a les portes dels Centres durant 5 minuts els dies en què siguem convocats per les organitzacions sindicals.
• Suspendre temporalment la participació en activitats de formació, plans i programes d’innovació, concursos, premis, convocatòries de la Conselleria d’Educació,...
• Suspendre temporalment totes les activitats complementàries i extraescolars previstes (eixides, excursions, celebracions, festes, festivals,...).
• Adoptar mesures dràstiques d’estalvi en l’adquisició de material didàctic, realització de fotocòpies,...
Creiem que la greu situació que estem patint a les escoles i instituts només millorarà amb la participació de totes les persones que formem la comunitat educativa. Per això sol•licitem el suport explícit dels pares i mares d’alumnes (individualment, a través de l’A.M.P.A. i en el Consell Escolar de Centre) a totes aquestes mesures. Cal que lluitem totes i tots junts per una educació digna i de qualitat per avui i per al futur.

Vila-real, 26 de gener de 2012